વીસમી સદીની પચાસ અજોડ સત્યઘટનાઓ

લેખક : હર્ષલ પુષ્કર્ણા
પ્રકાશક : યુરેનસ બુક્સ
ભાષા : ગુજરાતી
ફોર્મેટ : મેગેઝિન
સાઈઝ : 8 inches x 11 inches
પાનાં : 88
કિંમત : 50/-   (FREE delivery)

વીસમી સદીના ઈતિહાસને બદલી નાખનાર પચાસ અજોડ સત્યઘટનાઓનું બેસ્ટ-સેલર સંસ્કરણ

  • કુલ પ૦ સત્યઘટનાઓ

  • વીતેલી સદીમાં કયો બનાવ ક્યારે, શી રીતે અને શા માટે બન્યો તેનો રેડી-રેફરન્સ ડેટા

  • સંખ્યાબંધ ચિત્રો, નકશા અને ડાયાગ્રામ્સ

  • પ્રત્યેક દાયકાના નોંધપાત્ર બનાવોનું લિસ્ટ

  • સફેદ કાગળ પર સુઘડ મુદ્રણ